Stafi i Kualifikuar me 12 vjet përvojë shqiptare dhe amerikane, ofron kujdes të veçantë për rrobat tuaja.

Makineritë gjermane dhe zvicerane, me programe të personalizuara të bazuara në materiale me teknologjinë më të fundit.